Ψυχική Ευεξία και Περιβαλλοντική Συνείδηση

Το BPSS συνεχίζει να «ακούει» , κυριολεκτικά και μεταφορικά, οπότε είναι αναμενόμενο να προσπαθήσουμε να μειώσουμε την επιβάρυνση που προκαλούμε στο περιβάλλον. Ήδη έχουμε αντικαταστήσει …

δείτε το άρθρο…