Υπηρεσίες

Εξειδικευμένες και εξατομικευμένες υπηρεσίες για την προαγωγή της ψυχικής υγείας και ενδυνάμωσης στελεχών και προσωπικού εταιρειών.

Τρεις ειδικοί στο χώρο της ψυχικής υγείας με πολυετή κλινική εμπειρία και άριστη επιστημονική κατάρτιση, δημιούργησαν την BPSS με σκοπό να παρέχουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στο χώρο των επιχειρήσεων.

Άμεσα

Πρακτικά

Βιωματικά

BPSS - Υπηρεσίες της εταιρείας μας

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - SCREENING

Έγκυρη και επιστημονική αξιολόγηση στοιχείων της προσωπικότητας, της διάθεσης και συμπεριφοράς, των δεξιοτήτων επικοινωνίας και των ικανοτήτων ενός ατόμου, με τη χρήση ψυχομετρικών τεστ και ερωτηματολογίων.

Σκοπός : Δημιουργία ψυχολογικού προφίλ εργαζομένων και στελεχών, αναγνώριση χαρακτηριστικών προσωπικότητας και αντιστοίχιση σε θέσεις εργασίας για μεγαλύτερη απόδοση, αξιολόγηση υποψηφίων εργαζομένων για καταλληλότητα σε θέση εργασίας, αναγνώριση συμπεριφορών υψηλού ρίσκου, προβλημάτων ψυχικής υγείας και “κρυμμένων” χαρακτηριστικών, ώστε να υπάρξει η κατάλληλη παρέμβαση, στήριξη και καθοδήγηση.

 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Η ψυχολογική υποστήριξη και παρέμβαση μπορεί να παρέχεται με τη μορφή συμβουλευτικής ή και βραχείας ψυχοθεραπείας, σε ατομικό ή και ομαδικό επίπεδο και να αφορά σε θέματα γύρω από τον εργασιακό χώρο και στις σχέσεις μεταξύ των υπαλλήλων, όπως και σε θέματα της προσωπικής τους ζωής.

Πιο συγκεκριμένα, παρέχονται:

 • Ατομική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία σε περιόδους ψυχοπιεστικών καταστάσεων (π.χ. επικείμενες αλλαγές εργασιακού status, τροποποιήσεις εταιρικού σχήματος και άλλες κρίσεις)
 • Ψυχολογική υποστήριξη σε άτομα που δείχνουν ευαλωτότητα (σε πιθανή εκδήλωση ψυχικής διαταραχής, όπως, άγχος, κατάθλιψη, burn out,κ.ά.) κι αφού έχει προηγηθεί screening
 • «Πρώτες ψυχολογικές βοήθειες» σε έκτακτα γεγονότα και καταστάσεις κρίσης (ληστείες, απειλή ανθρώπινης ζωής, θάνατος στο εργασιακό περιβάλλον, ατυχήματα, σεισμοί, θεομηνιίες κλπ)
 • Διαχείρισης stress και αρνητικών συναισθημάτων (θυμού, θλίψης, απογοήτευσης)
 • Διαχείριση διαφωνιών, συγκρούσεων και διαμεσολάβηση στο χώρο εργασίας

Οι παρεμβάσεις, ως επί το πλείστον, μπορούν να πραγματοποιηθούν δια ζώσης, online, τηλεφωνικά, άπαξ ή όποτε προκύψει ανάγκη ή και ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

ΟΜΑΔΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ

Πρόκειται για ομάδες αυτογνωσίας, αλλά και για ομάδες υποστήριξης και ενδυνάμωσης οι οποίες θα συντονίζονται από ειδικό ομαδικό θεραπευτή και θα απαρτίζονται από συγκεκριμένο αριθμό ατόμων.

Στόχος : η δημιουργία θετικού ομαδικού κλίματος, η εξομάλυνση συγκρούσεων, η ψυχολογικη υποστήριξη σε περιόδους κρίσης, η ενίσχυση συνεργασίας, η εκπαίδευση σε τεχνικές χαλάρωσης κ.α.

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αξιολογώντας τις ανάγκες της εταιρίας και τις επιθυμίες της ανά πάσα στιγμή, διαμορφώνονται εξατομικευμένα πακέτα συμβουλευτικής, ψυχολογικής υποστήριξης, αξιολόγησης, ομαδικής θεραπείας και εκπαίδευσης, σε κάθε πεδίο δράσης της εταιρίας.

Σκοπός : οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας και εκπαίδευσης να προσαρμόζονται στις ανάγκες του κάθε πελάτη ώστε να λειτουργούν ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά σε πολλαπλά επίπεδα.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Η εκπαίδευση και επιμόρφωση στελεχών και προσωπικού γύρω από θέματα που άπτονται της ψυχικής υγείας, των ανθρωπίνων συμπεριφορών, των διαπροσωπικών σχέσεων, της αυτοβελτίωσης, της διαχείρισης συναισθημάτων και της ανάπτυξης δεξιοτήτων, είναι απαραίτητο στοιχείο κάθε υγιούς και εξελισσόμενης επιχείρισης.

Η εκπαίδευση με τη μορφή σεμιναρίων και επιμόρφωσης πραγματοποιείται μέσα από βιωματικά εργαστήρια, role playing και πραγματικά σενάρια.

Υπάρχει η δυνατότητα δια ζώσης ή και online εκπαίδευσης

WEBINARS

Online εκπαίδευση και σεμινάρια ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε εταιρείας και του προσωπικού της.

Δυνατότητα online εκπαίδευσης σε πραγματικό χρόνο ώστε να υπάρχει άμεση αλληλεπίδραση με τον εκπαιδευτή ή και βιντεοσκοπημένο υλικό.

ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Η θετική διάθεση του προσωπικού και η στάση του προς τους πελάτες είναι η βιτρίνα ενός ξενοδοχείου και καθορίζει τη φήμη του!

Πέραν των γνώσεων και της εμπειρίας που χρειάζεται να έχει το προσωπικό ενός ξενοδοχείου, η καλή ψυχική υγεία των εργαζομένων του, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την καλή και αποδοτική λειτουργία του.

Η ενίσχυση της ψυχικής υγείας και ευεξίας του προσωπικού, η διατήρηση ομαλών σχέσεων μεταξύ των εργαζομένων, καθώς και η αποτελεσματική επίλυση των μεταξύ τους συγκρούσεων, συμβάλλει καθοριστικά στην καλή λειτουργία και στην θετική εικόνα ενός ξενοδοχείου.

Επιπλέον, πολύ συχνά, η προσωπική ζωή των εργαζομένων και η κακή τους ψυχολογία τους, μπορούν να επηρεάζουν αρνητικά την απόδοσή τους, τη συμπεριφορά τους, αλλά και την αλληλεπίδραση με τους πελάτες του ξενοδοχείου.

Βελτιώνοντας λοιπόν, την ψυχική υγεία του προσωπικού σας, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων σας και εκπαιδεύοντάς τους στην αποτελεσματική διαχείριση και επικοινωνία με τους πελάτες του ξενοδοχείου σας, δεν θα έχετε μόνον ευχαριστημένους πελάτες και προσωπικό, αλλά θα βελτιωθεί η συνολική εικόνα του ξενοδοχείου, το κέρδος και η φήμη του.

Περιγραφή των υπηρεσιών μας :
 • Αξιολόγηση της ψυχικής υγείας του προσωπικού και ενίσχυσή της
 • Ενίσχυση του θετικού κλίματος και της ομαλής συνεργασίας μεταξύ των συναδέλφων και επίλυση συγκρούσεων
 • Εκπαίδευση στελεχών και προσωπικού για την αποτελεσματικότερη επικοινωνία με τους πελάτες και τη διαχείριση “δύσκολων” συμπεριφορών και αντιδράσεων
 • Συμβουλευτική και υποστήριξη εργαζομένων σε καταστάσεις ψυχικής επιβάρυνσης λόγω προσωπικών ή και επαγγελματικών ζητημάτων
 • Αξιολόγηση εποχικού προσωπικού και δημιουργία ψυχολογικού προφίλ των υποψηφίων υπαλλήλων με στόχο την εκτίμηση συμβατότητας με το μόνιμο προσωπικό ώστε να αποφεύγεται η πρόσληψη ατόμων με τα οποία θα προκύπτουν προβλήματα συνεργασίας
 • Παρέμβαση σε κρίση, πχ φυσική ή άλλη καταστροφή (θάνατος, εγκληματική ενέργεια, κλπ) με πρώτες ψυχολογικές βοήθειες, αλλά και
 • Εκπαίδευση στελεχών στην εφαρμογή πρώτων ψυχολογικών βοηθειών σε περίπτωση κρίσης στο ξενοδοχείο

Οι αξιολογήσεις και παρεμβάσεις γίνονται με τη χρήση αξιόπιστων ψυχομετρικών εργαλείων και τεστ από το έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό της BPSS.

Όλοι οι συνεργάτες της BPSS είναι ειδικοί στο χώρο της ψυχικής υγείας που με την πολυετή κλινική τους εμπειρία μπορούν να παρέχουν στα στελέχη και το προσωπικό της επιχείρησής σας εξατομικευμένες ατομικές και ομαδικές παρεμβάσεις και συμβουλευτική ανάλογα με τις ανάγκες σας.

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Ψυχολογικές Πρώτες Βοήθειες – Mental Health First Aid

Η εκπαίδευση στις «Ψυχολογικές Πρώτες Βοήθειες» μαθαίνει στους συμμετέχοντες απλές και πρακτικές ψυχολογικές δεξιότητες, ώστε να μπορούν να βοηθήσουν κάποιον συνάδελφο ή πελάτη, ο οποίος αντιμετωπίζει κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα ή βρίσκεται σε ψυχολογική κρίση.

Με την πρακτική και βιωματική εκπαίδευση στις «Ψυχολογικές Πρώτες Βοήθειες» που παρέχει η εταιρεία μας, θα μάθετε πώς να «ακούτε» και πώς να ανταποκρίνεστε, όταν ένα άτομο στο περιβάλλον σας βιώνει κάποιο πρόβλημα ψυχικής υγείας ακόμη κι αν πρόκειται για κατάσταση κρίσης.

Τα προβλήματα ψυχικής υγείας για τα οποία θα μάθετε να παρέχετε Πρώτες Ψυχολογικές Βοήθειες περιλαμβάνουν :

 • Αγχώδεις εκδηλώσεις
 • Ψυχωσικά επεισόδια
 • Κατάθλιψη
 • Χρήση ουσιών

Ενώ, οι καταστάσεις ψυχολογικών κρίσεων περιλαμβάνουν :

 • Κρίσεις πανικού
 • Αυτοκτονικές σκέψεις & συμπεριφορές
 • Αυτοτραυματισμούς
 • Τραυματικά γεγονότα
 • Επιθετικότητα

Εμπειρία : Περισσότερα από 20 χρόνια

Ομάδες θεραπευτικές και προσωπικού επί σειρά ετών.

Εκπαίδευση σε φορείς Δημοσίου και Ιδιωτικές εταιρείες.