Η επιχείρηση είναι οι άνθρωποί της.
Φρόντισέ τους

B P S S

Business Psychological
Solutions & Support

Εξειδικευμένες και εξατομικευμένες υπηρεσίες για την προαγωγή της ψυχικής υγείας και ενδυνάμωσης στελεχών και προσωπικού εταιρειών.

Τρεις ειδικοί στο χώρο της ψυχικής υγείας με πολυετή κλινική εμπειρία και άριστη επιστημονική κατάρτιση, δημιούργησαν την BPSS με σκοπό να παρέχουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στο χώρο των επιχειρήσεων.

Άμεσα

Πρακτικά

Βιωματικά

Η φιλοσοφία μας

Σε κάθε χώρο εργασίας πέραν της τεχνογνωσίας και της επαγγελματικής εμπειρίας, καθοριστικής σημασίας για τη συνολική εξέλιξη της επιχείρησης, το wellbeing των υπαλλήλων της και την αποδοτικότητά τους, είναι η καλή ψυχολογική τους κατάσταση, οι θετικές σχέσεις μεταξύ τους, η έγκαιρη και κατάλληλη ψυχολογική παρέμβαση σε περιπτώσεις ψυχολογικών πιέσεων ή κρίσεων είτε προέρχονται από την επαγγελματική είτε από την προσωπική τους ζωή.

Στόχος

Η διατήρηση και η ενίσχυση της ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας, τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο, μέσα από ένα σύνολο παρεχόμενων υπηρεσιών.

Γιατί είμαστε απαραίτητοι

 • Πάνω από  $500 δις κοστίζει στην οικονομία των Η.Π.Α.  το εργασιακό στρες (American Psychological Association).
 • 550 εκατ. ημέρες εργασίας χάνονται κάθε χρόνο λόγω των συνθηκών πίεσης στον εργασιακό χώρο.
 • 60% έως 80% των ατυχημάτων στο χώρο εργασίας αποδίδονται στο στρες, όπως και το 80% των ιατρικών επισκέψεων.
 • Συνθήκες πίεσης στην εργασία σχετίζονται με προβλήματα υγείας όπως το μεταβολικό σύνδρομο και καρδιαγγειακές παθήσεις και θνησιμότητα.
 • Τα έξοδα για την υγεία σε εταιρίες υψηλής πίεσης είναι αυξημένα κατά 50% σε σχέση με άλλους οργανισμούς.
 • Εργαζόμενοι με κακή ψυχική υγεία είχαν απουσίες αυξημένες κατά 37%, 49% περισσότερα ατυχήματα και 60% περισσότερα λάθη και αβλεψίες. Στις εταιρίες όπου δεν έδιναν έμφαση στην καλή ψυχική υγεία των εργαζομένων τους είχαν 18% χαμηλότερη παραγωγικότητα, 16% χαμηλότερη κερδοφορία, 37% χαμηλότερη ανάπτυξη εργασιών και χαμηλότερη απόδοση των μετοχών τους κατά  65% (Μελέτες από  Queens School of Business &Gallup Organization).
 • Οι εργαζόμενοι δείχνουν να προτιμούν καλές συνθήκες εργασίες σε σχέση με υλικές απολαβές.

Συμπερασματικά

Ένα θετικό περιβάλλον εργασίας είναι μακροπρόθεσμα πιο επιτυχημένο καθώς αυξάνει το θετικό καλώς έχειν και τα θετικά συναισθήματα.

Αυτό με τη σειρά του βελτιώνει τις σχέσεις των εργαζομένων μεταξύ τους και μεγεθύνει τις ικανότητές τους και την δημιουργικότητά τους.

Λειτουργεί καταλυτικά ενάντια στις αρνητικές εμπειρίες και το στρες, οπότε ενισχύει την ικανότητα του εργαζομένου να ανταπεξέρχεται σε συνθήκες δυνητικά ανασταλτικές για την απόδοσή του.

Βελτιώνει την κατάσταση της σωματικής του υγείας και καθιστά ελκυστικό το εργασιακό περιβάλλον.

Για την εταιρία, επιτυγχάνονται ευνοϊκά επίπεδα οικονομικής απόδοσης, καλύτερα επίπεδα ικανοποίησης των πελατών και παραγωγικότητα.  

-

Τι πετυχαίνεις με την ψυχολογική ενίσχυση;

 • Ενδιαφέρον και φροντίδα αλλά και υπευθυνότητα για τους συναδέλφους
 • Αλληλοϋποστήριξη και ενσυναίσθηση όταν υπάρχει κάποιο μείζον θέμα
 • Αποφυγή μομφής, συγχώρεση για τα λάθη
 • Έμπνευση από τη στάση των υπολοίπων
 • Έμφαση στη νοηματοδότηση της εργασίας
 • Συμπεριφορές αλληλοσεβασμού, εκτίμησης, εμπιστοσύνης και ολοκληρωμένης έννοιας της ομάδας

Υπηρεσίες

Έγκυρη και επιστημονική αξιολόγηση στοιχείων της προσωπικότητας, της διάθεσης και συμπεριφοράς, των δεξιοτήτων επικοινωνίας και των ικανοτήτων ενός ατόμου, με τη χρήση ψυχομετρικών τεστ και ερωτηματολογίων.

Η ψυχολογική υποστήριξη και παρέμβαση μπορεί να παρέχεται με τη μορφή συμβουλευτικής ή και βραχείας ψυχοθεραπείας, σε ατομικό ή και ομαδικό επίπεδο και να αφορά σε θέματα γύρω από τον εργασιακό χώρο και στις σχέσεις μεταξύ των υπαλλήλων, όπως και σε θέματα της προσωπικής τους ζωής.

Πρόκειται για ομάδες αυτογνωσίας, αλλά και για ομάδες υποστήριξης και ενδυνάμωσης οι οποίες θα συντονίζονται από ειδικό ομαδικό θεραπευτή και θα απαρτίζονται από συγκεκριμένο αριθμό ατόμων.

Αξιολογώντας τις ανάγκες της εταιρίας και τις επιθυμίες της ανά πάσα στιγμή, διαμορφώνονται εξατομικευμένα πακέτα συμβουλευτικής, ψυχολογικής υποστήριξης, αξιολόγησης, ομαδικής θεραπείας και εκπαίδευσης, σε κάθε πεδίο δράσης της εταιρίας.

Η εκπαίδευση και επιμόρφωση στελεχών και προσωπικού γύρω από θέματα που άπτονται της ψυχικής υγείας, των ανθρωπίνων συμπεριφορών, των διαπροσωπικών σχέσεων, της αυτοβελτίωσης, της διαχείρισης συναισθημάτων και της ανάπτυξης δεξιοτήτων, είναι απαραίτητο στοιχείο κάθε υγιούς και εξελισσόμενης επιχείρισης.

Online εκπαίδευση και σεμινάρια ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε εταιρείας και του προσωπικού της.

Δυνατότητα online εκπαίδευσης σε πραγματικό χρόνο ώστε να υπάρχει άμεση αλληλεπίδραση με τον εκπαιδευτή ή και βιντεοσκοπημένο υλικό.

Η θετική διάθεση του προσωπικού και η στάση του προς τους πελάτες είναι η βιτρίνα ενός ξενοδοχείου και καθορίζει τη φήμη του!
Πέραν των γνώσεων και της εμπειρίας που χρειάζεται να έχει το προσωπικό ενός ξενοδοχείου, η καλή ψυχική υγεία των εργαζομένων του, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την καλή και αποδοτική λειτουργία του.

Ψυχολογικές Πρώτες Βοήθειες – Mental Health First Aid

Η εκπαίδευση στις «Ψυχολογικές Πρώτες Βοήθειες» μαθαίνει στους συμμετέχοντες απλές και πρακτικές ψυχολογικές δεξιότητες, ώστε να μπορούν να βοηθήσουν κάποιον συνάδελφο ή πελάτη, ο οποίος αντιμετωπίζει κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα ή βρίσκεται σε ψυχολογική κρίση.