Υπηρεσίες

Εξειδικευμένες και εξατομικευμένες υπηρεσίες για την προαγωγή της ψυχικής υγείας και ενδυνάμωσης στελεχών και προσωπικού εταιρειών.

Τρεις ειδικοί στο χώρο της ψυχικής υγείας με πολυετή κλινική εμπειρία και άριστη επιστημονική κατάρτιση, δημιούργησαν την BPSS με σκοπό να παρέχουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στο χώρο των επιχειρήσεων.

Άμεσα, πρακτικά, βιωματικά.

BPSS - Υπηρεσίες της εταιρείας μας

Έγκυρη και επιστημονική αξιολόγηση στοιχείων της προσωπικότητας, της διάθεσης και συμπεριφοράς, των δεξιοτήτων επικοινωνίας και των ικανοτήτων ενός ατόμου, με τη χρήση ψυχομετρικών τεστ και ερωτηματολογίων.

Σκοπός : Δημιουργία ψυχολογικού προφίλ εργαζομένων και στελεχών, αναγνώριση χαρακτηριστικών προσωπικότητας και αντιστοίχιση σε θέσεις εργασίας για μεγαλύτερη απόδοση, αξιολόγηση υποψηφίων εργαζομένων για καταλληλότητα σε θέση εργασίας, αναγνώριση συμπεριφορών υψηλού ρίσκου, προβλημάτων ψυχικής υγείας και ¨κρυμμένων¨ χαρακτηριστικών, ώστε να υπάρξει η κατάλληλη παρέμβαση, στήριξη και καθοδήγηση.

Η ψυχολογική υποστήριξη και παρέμβαση μπορεί να παρέχεται με τη μορφή συμβουλευτικής ή και βραχείας ψυχοθεραπείας, σε ατομικό ή και ομαδικό επίπεδο και να αφορά σε θέματα γύρω από τον εργασιακό χώρο και στις σχέσεις μεταξύ των υπαλλήλων, όπως και σε θέματα της προσωπικής τους ζωής.

Πιο συγκεκριμένα, παρέχονται:

 • Ατομική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία σε περιόδους ψυχοπιεστικών καταστάσεων (π.χ. επικείμενες αλλαγές εργασιακού status, τροποποιήσεις εταιρικού σχήματος και άλλες κρίσεις)
 • Ψυχολογική υποστήριξη σε άτομα που δείχνουν ευαλωτότητα (σε πιθανή εκδήλωση ψυχικής διαταραχής, όπως, άγχος, κατάθλιψη, burn out,κ.ά.) κι αφού έχει προηγηθεί screening
 • «Πρώτες ψυχολογικές βοήθειες» σε έκτακτα γεγονότα και καταστάσεις κρίσης (ληστείες, απειλή ανθρώπινης ζωής, θάνατος στο εργασιακό περιβάλλον, ατυχήματα, σεισμοί, θεομηνιίες κλπ)
 • Διαχείρισης stress και αρνητικών συναισθημάτων (θυμού, θλίψης, απογοήτευσης)
 • Διαχείριση διαφωνιών, συγκρούσεων και διαμεσολάβηση στο χώρο εργασίας

Οι παρεμβάσεις, ως επί το πλείστον, μπορούν να πραγματοποιηθούν δια ζώσης, online, τηλεφωνικά, άπαξ ή όποτε προκύψει ανάγκη ή και ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Πρόκειται για ομάδες αυτογνωσίας, αλλά και για ομάδες υποστήριξης και ενδυνάμωσης οι οποίες θα συντονίζονται από ειδικό ομαδικό θεραπευτή και θα απαρτίζονται από συγκεκριμένο αριθμό ατόμων.

Στόχος : η δημιουργία θετικού ομαδικού κλίματος, η εξομάλυνση συγκρούσεων, η ψυχολογικη υποστήριξη σε περιόδους κρίσης, η ενίσχυση συνεργασίας, η εκπαίδευση σε τεχνικές χαλάρωσης κ.α.

Αξιολογώντας τις ανάγκες της εταιρίας και τις επιθυμίες της ανά πάσα στιγμή, διαμορφώνονται εξατομικευμένα πακέτα συμβουλευτικής, ψυχολογικής υποστήριξης, αξιολόγησης, ομαδικής θεραπείας και εκπαίδευσης, σε κάθε πεδίο δράσης της εταιρίας.

Σκοπός : οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας και εκπαίδευσης να προσαρμόζονται στις ανάγκες του κάθε πελάτη ώστε να λειτουργούν ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά σε πολλαπλά επίπεδα.

Η εκπαίδευση και επιμόρφωση στελεχών και προσωπικού γύρω από θέματα που άπτονται της ψυχικής υγείας, των ανθρωπίνων συμπεριφορών, των διαπροσωπικών σχέσεων, της αυτοβελτίωσης, της διαχείρισης συναισθημάτων και της ανάπτυξης δεξιοτήτων, είναι απαραίτητο στοιχείο κάθε υγιούς και εξελισσόμενης επιχείρισης.

Η εκπαίδευση με τη μορφή σεμιναρίων και επιμόρφωσης πραγματοποιείται μέσα από βιωματικά εργαστήρια, role playing και πραγματικά σενάρια.

Υπάρχει η δυνατότητα δια ζώσης ή και online εκπαίδευσης

 

Ενδεικτική θεματολογία

 • Διαχείριση εργασιακού stress, burnout
 • Αξιολόγηση αποδοτικότητας στη δουλειά
 • Προβλεπτικοί παράγοντες στην επιλογή προσωπικού
 • Τύποι προσωπικότητας στο χώρο εργασίας
 • Παραγωγικές και αντιπαραγωγικές συμπεριφορές στον εργασιακό χώρο
 • Συνεργατικότητα, επικοινωνία και ομαδική σκέψη
 • Αποτελεσματική επίλυση συγκρούσεων
 • Ηγεσία: βρίσκοντας και εκπαιδεύοντας τον επόμενο ηγέτη
 • Διαχείριση θυμού
 • Ενισχύοντας τα κίνητρα για επιτυχία
 • Τεχνικές διαπραγμάτευσης
 • Ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι στο χώρο εργασίας
 • Ατύχημα και διαχείριση των ψυχολογικών παραμέτρων
 • Εκπαίδευση στελεχών για υποστήριξη υπαλλήλων σε ανάγκη, κ.α.

Online εκπαίδευση και σεμινάρια ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε εταιρείας και του προσωπικού της.

Δυνατότητα online εκπαίδευσης σε πραγματικό χρόνο ώστε να υπάρχει άμεση αλληλεπίδραση με τον εκπαιδευτή ή και βιντεοσκοπημένο υλικό.

εμπειρία

χρόνια
0 +
πελάτες
0
εργασιακά
προβλήματα
0